Ga naar de inhoud

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden van Juf Brenn, gevestigd te Maasdam. De huidige versie van de algemene voorwaarden is van kracht tot een nieuwe versie deze vervangt. Huidige versie: november 2020 (vervangt versie van oktober 2020).

Algemeen
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, overeenkomsten en leveringen van diensten of producten door of namens Juf Brenn. Afwijken van deze voorwaarden is niet toegestaan.

Door het plaatsen van een bestelling geeft u te kennen dat u met de leverings- en betalings- en gebruiksvoorwaarden akkoord gaat.

Zichttermijn / herroepingsrecht
Juf Brenn verkoopt primair digitale producten. Omdat het digitale producten betreft, die direct na aanschaf te downloaden zijn, zijn alle aankopen in de webwinkel definitief en is er geen herroepingsrecht. Digitale producten kunnen dus niet geretourneerd of geruild worden.

Betaling
De volledige koopsom voor het afnemen digitale producten dient altijd voorgaand aan de levering in de webwinkel te worden voldaan.

Aanbiedingen, offertes en prijzen
Alle prijzen op de site zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.

Levering
Juf Brenn verkoopt digitale producten, die meteen na aanschaf digitaal te downloaden zijn in een pdf bestand of een PowerPoint-diavoorstelling.

Gebruikersvoorwaarden / Copyright
Alle beeldmateriaal en teksten op deze website zijn auteursrechtelijk beschermd. Alle rechten zijn voorbehouden. Niets van de op deze website gepubliceerde gegevens en documenten mogen worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar worden gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of enige andere manier, zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Juf Brenn. Ook het gebruik van merk- en productnamen van Juf Brenn is niet toegestaan.

Juf Brenn hanteert een actief en strikt beleid in de controle van ongevraagde verveelvoudiging of misbruik van materialen en teksten van haar website en zal bij overtreding juridische stappen nemen.

Overmacht
Kan Juf Brenn niet, niet tijdig of niet behoorlijk aan zijn verplichtingen uit de overeenkomst voldoen door overmacht, dan is zij niet aansprakelijk voor door de koper geleden schade.

Vertragingen of gebreken die ontstaan door storingen in het Internet, storingen in de elektriciteit, storingen in e-mail verkeer en storingen of wijzigingen in door derden geleverde technologie gelden uitdrukkelijk als overmacht.